Guies

El Design Toolkit de la UOC està format per un conjunt de recursos d’aprenentatge en format fitxa de continguts. Algunes d’aquestes fitxes tenen una guia associada que amplia el contingut i dona pautes específiques per a la seva execució. Per facilitar l’accés a les guies, a continuació presentem el seu llistat: