Mapes

Procés i Mètodes de Disseny Centrat en les Persones

Proposem una infografia a partir del procés de disseny centrat en els persones i dels mètodes de disseny que ofereix el Design Toolkit de la UOC. Aquesta infografia funciona com un mapa que no només ha de ser observat sinó també manipulat i guixat. És un mapa que es pot adaptar a cada situació i projecte de disseny i, així, ens ajuda a veure com els diferents mètodes de disseny són articulables i que cada projecte planteja un procés pla de treball específics. A través d’aquesta infografia pots fer un inventari de les eines de disseny que vas utilitzant, associant-les a les diferents etapes del teu projecte.