Ajuda

El Design Toolkit de la UOC és una caixa d’eines de disseny en format fitxes de continguts i recursos d’aprenentatge. Els continguts es presenten ordenats alfabèticament a la plana principal i ofereix un menú que els organitza segons la seva tipologia, característiques i atributs.

Com qualsevol caixa d’eines es tracta d’un recurs viu i els continguts s’actualitzen al llarg del temps. Si tens alguna petició sobre algun contingut a afegir, un suggeriment sobre els continguts actuals o qualsevol comentari, el pots fer arribar a: uxed@uoc.edu

El Design Toolkit es un recurs d’aprenentatge que s’utilitza a diferents graus i màsters de la UOC: al Grau en Disseny i Creació Digitals i, especialment, al Màster Universitari en Disseny d’Interacció i Experiència d’Usuari (UX).

Mètodes

Els mètodes de disseny són procediments, tècniques o qualsevol element que ens ajudi a dissenyar. Constitueixen el conjunt d’activitats que el dissenyador porta a terme en el context d’un projecte de disseny.

Classificació de mètodes

La classificació dels mètodes de disseny respon a diferents criteris, això fa que les categories utilitzades no siguin excloents entre elles. En la literatura de l’àmbit de disseny podem trobar classificacions diferents que fan referència a mètodes creatius o racionals, mètodes participatius, mètodes convergents i divergents, etc. La classificació dels mètodes i tècniques de disseny sovint respon a la tipologia de resultats que ofereix i a la fase del procés de disseny en la que té sentit utilitzar-lo.

Classificació per etapa

 • Investigació. Són principalment mètodes de recollida de la informació que constitueix el punt de partida del projecte de disseny.
 • Definició. Són aquells que s’orienten a obtenir conclusions a partir de les dades recollides amb els mètodes d’investigació. Ens ajuden a modelar, concretar i definir aspectes clau del projecte abans de la generació de solucions.
 • Generació. Són mètodes que ens permeten generar propostes i solucions de disseny. Aquestes solucions molts cops prenen forma de prototips que s’avaluen i milloren iterativament fins conformar el producte final.
 • Avaluació. Inclou aquells mètodes i tècniques orientats a l’avaluació de solucions de disseny. Molts cops hi ha mètodes d’avaluació que són també d’exploració i investigació i viceversa.

Classificació per tipus

 • Quantitatiu. Són mètodes que permeten recollir dades numèriques que ens permeten observar, per exemple, el comportament d’una població general o bé trobar relacions causa – efecte. Poden anar bé, per exemple, per construir un primer perfil d’usuari, a partir de dades estadístiques.
 • Qualitatiu. Mètodes que ens serveixen per comprendre la realitat quotidiana de les persones. Proporcionen informació sobre interessos, motivacions i expectatives de les persones en relació a un producte.
 • Amb usuaris. Es tracta de mètodes que involucren usuaris en la seva realització. La participació dels usuaris pot ser per recollir informació directa o bé pot ser per involucrar-los en un projecte de co-creació.
 • Expert. Els mètodes que no involucren usuaris també s’anomenen mètodes d’expert ja que és un dissenyador expert qui els porta a terme. Es tracta de mètodes que requereixen certa experiència prèvia per obtenir resultats interessants.

Principis

Els principis de disseny són coneixements sobre el món o sobre com funcionen les coses que ens resulten d’utilitat per dissenyar. Són elements a tenir en compte a l’hora de prendre decisions de disseny.

Classificació de principis

Tot i que els principis de disseny estan relacionats amb totes les dimensions del procés pel qual entenem el món que ens envolta, podem observar que alguns d’ells estan més estretament vinculats amb un aspecte específic d’aquest procés o amb com les persones entenem el mon i utilitzem les coses. La classificació proposada, doncs, té en compte amb quin aspecte estan més fortament vinculats.

 • Cognitius. Són aquells principis que estan estretament relacionats amb els processos mentals mitjançant els quals adquirim coneixement sobre el món i, per tant, aprenem i adquirim experiència sobre el nostre entorn.
 • Funcionals. Són els principis que estan relacionats amb la manera en la què entenem com funcionen les coses que ens envolten, i com i per a què les podem utilitzar.
 • Perceptius. Són els principis que estan relacionats amb la manera en què interpretem, a través dels sentits, el món que ens envolta.

Models

Els models que es presenten en aquest toolkit són una selecció d’aproximacions al disseny i a la projectació. Constitueixen una perspectiva, una pauta, un model, per organitzar i portar a terme projectes de disseny.

Interacció

Es presenten els conceptes clau de la Interacció Persona-Ordinador (Human-Computer Interaction) relacionats amb tipus d’interficies, tipus d’interacció i paradigmes d’interacció es presenten en aquesta secció del Design Toolkit. Aquests conceptes constitueixen les eines fonamentals del disseny d’interacció.

Mirades

El treball d’un dissenyador no és neutre: cada objecte o element que genera produeix un canvi en el món que l’envolta. Mirades és l’espai de reflexió i crítica del Design Toolkit, amb continguts que pretenen despertar l’esperit crític del dissenyador a partir de l’observació de les múltiples dimensions implícites en un projecte de disseny.

Recursos

Recursos conté eines i estratègies que permeten facilitar i optimitzar el procés de disseny.

Classificació de recursos

 • Eines. Utilitats de diferents tipus –com eines software o repositoris d’elements, per exemple–, que ajuden tant en el procés de disseny en general com en alguna de les seves etapes o activitats.
 • Estratègies visuals. Pautes, tècniques i exemples que permeten articular de manera visual els diferents elements que intervenen en un projecte de disseny.