Abans de començar

Aquesta guia amplia la fitxa de Persona. Persona és un mètode que s’inscriu, dins d’un procés de disseny centrat en l’usuari, en la fase de recerca. Per tant, s’acostuma a realitzar a l’inici del projecte, quan es coneixen els seus objectius i el context en què s’utilitzarà el producte o servei. Per tant, ja s’ha obtingut informació sobre els usuaris amb algun altre mètode com per exemple l’observació contextual.

El mètode de persona t’ajudarà a:

  • Tenir una idea clara del teu públic objectiu (stakeholders).
  • Parlar dels usuaris i de les seves motivacions específiques per a utilitzar el teu producte o servei.
  • Empatitzar amb l’usuari per a prendre decisions de disseny d’acord amb la seva percepció cognitiva i emocional del teu producte o servei.

Preparació

S’ha de preparar bé tot el material que hi hagi sobre els usuaris o stakeholders relacionats amb el producte o servei per tal de tenir tota la informació disponible. Si es coneixen els usuaris o s’han fet models de persona amb anterioritat es poden tenir com a referència o plantilla.

És recomanable treballar els perfils dels usuaris amb paper i notes adhesives, pissarra blanca amb diferents marcadors de colors o altres estratègies similars per a anar movent i redefinint la informació de cada persona.

També pot ser interessant portar diferents fotografies genèriques de dones, homes, nens etc. Depenent del nostre perfil d’usuari en podem triar unes o altres per a completar cada persona.

Desenvolupament / execució

Es recomana seguir els passos següents:

  1. Identificar els atributs més destacables que diferencien un segment dels usuaris dels altres. S’hauria de poder trobar fàcilment entre 2 i 6 d’aquests atributs per a començar a treballar.
  2. En aquest punt determinem el nombre de fitxes que volem treballar amb el rang de valors dels diferents atributs trobats. No us preocupeu si durant la cerca aneu detectant més atributs destacables. Sentiu-vos lliures d’afegir-los si us semblen interessants.
  3. Un cop hem decidit el nombre de persones que volem treballar, fem una primera proposta omplint els atributs que hem detectat. És el moment d’afegir una mica d’informació demogràfica, comportaments i motivacions per a fer servir el vostre servei o producte.
  4. Iterem sobre la persona bàsica que hem creat i intentem formalitzar-la i visualitzar-la en una única pàgina. Recordeu que és un material que anireu utilitzant durant tot el procés de disseny i és important tenir-lo a mà i que sigui fàcil de fer servir. Podeu experimentar amb diferents visualitzacions i formats de presentació abans de triar el més adequant per al vostre cas concret.
  5. Un cop tenim les persones definides, és important compartir-les i ensenyar-les amb altres membres de l’equip o stakeholders, per a veure altres punts de vista i incloure o treure informació. És una bona pràctica per a refinar la persona.
  6. Com a pas addicional podem tornar al fulls inicials i veure si la persona resultant encaixa amb tota la informació que teníem. A partir d’aquest pas podem iterar novament per a refinar i millorar la persona.

Anàlisi / Resultats

La fitxa de persona ens dona una perspectiva precisa sobre com pensen i actuen els grups usuaris amb el nostre sistema o producte. És una manera de no perdre de vista els objectius dels nostres usuaris que és molt important a l’hora de prendre decisions de disseny. Recordeu que les fitxes de persona no són usuaris reals, sinó representacions abstractes organitzades per motivacions, comportaments i interessos comuns.

Recordeu que perquè les fitxes de persona siguin una eina efectiva s’ha de treballar amb rigor i de forma meticulosa per tal d’identificar els atributs significants i determinar de forma curosa els patrons de comportament, interessos i motivacions comuns.

Exemples

Referències

Carroll, J. M. (1995). Scenario-based design: envisioning work and technology in system development.

Cooper, A.; Reimann, R.; Cronin, D.; Noessel, C. (2014). About face: the essentials of interaction design. John Wiley & Sons.

Hanington, B.; Martin, B. (2012). Universal methods of design: 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions. Rockport Publishers.

Patton, J.; Economy, P. (2014). User story mapping: discover the whole story, build the right product. O’Reilly Media, Inc.