Tree testing

Mètodes

Etapa

Investigació

Definició

Generació

Avaluació

Tipus

Quantitatiu
Qualitatiu
Amb usuaris
Expert

Classificació

DuradaMitjana

DificultatMitjana

ExpertesaAlta

ParticipantsMitjà

Què és?

El tree testing és un mètode d’avaluació de l’arquitectura de la informació que, a partir del plantejament de diverses tasques als usuaris, permet comprovar:

  • Si l’estructura que es proposa és intuïtiva i permet trobar amb facilitat els continguts cercats.
  • Si el retolat (terminologia utilitzada) és intel·ligible i es relaciona de manera òptima amb els continguts.

Materials

Eines digitals de tree testing (per exemple, Treejack o Tree Testing of Userzoom).

Opcionalment, es poden utilitzar eines físiques (per exemple, cartolina, notes adhesives, paper), encara que no són tan còmodes com les eines digitals.

Quan?

El tree testing és un mètode que permet avaluar l’arquitectura de la informació (AI). Per tant, és recomanable realitzar-lo una vegada es disposi d’una proposta estable, que ja s’ha contrastat amb els diferents stakeholders del projecte.

El tree testing dona pas a la que podria ser la darrera iteració de l’AI, encara que si els resultats de l’avaluació impliquen molts canvis es recomana realitzar noves avaluacions abans de validar definitivament l’AI.

En projectes de redisseny també és adequat aplicar-lo en la fase inicial, com a punt de partença de la proposta nova.

Com?

Per a portar a terme un tree testing, cal realitzar les tasques següents:

  1. Definició de l’abast de l’avaluació.
  2. Definició del perfil dels participants i captació.
  3. Definició del guió de les sessions.
  4. Realització de les sessions.
  5. Anàlisi de resultats i elaboració de les conclusions.

Avantatges

  • Permet avaluar l’AI de manera força fiable i descobrir en quins punts els usuaris trobaran obstacles o dificultats, sia per l’estructura de continguts sia per la terminologia utilitzada.

Inconvenients

  • El cost, especialment el relacionat amb les persones (el temps i els desplaçaments d’usuaris i dels experts involucrats). Una tècnica que evita aquesta situació és el tree testing remot, que permet fer un test amb usuaris a distància.

Notes

  • Utilitzar tècniques amb usuaris no implica que el dissenyador hagi d’aplicar literalment el que els usuaris li demanen, sinó que suposa recollir informació que cal analitzar i processar per a arribar a les idees clau que permetran definir el projecte.

Guies

Aquest contingut s’amplia a través de la següent guia: “Guia Tree testing”.

Referències

How to use Tree Testing to Test the Information Architecture of Your Website or App. Loop11.  <https://www.loop11.com/how-to-use-tree-testing-to-test-the-information-architecture-of-your-website-or-app/>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].

Obrien, D. (2009, 5 de Desembre) «Tree Testing». Boxes and Arrows. <http://boxesandarrows.com/tree-testing/>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].