Similitud

Principis

Què és?

El principi de similitud és un dels principis de la Gestalt i es refereix al fet que els elements que són similars són percebuts com a relacionats, enfront dels elements que són diferents.

Implicacions en el disseny d’interfícies

El principi de similitud permet generar relacions entre els elements d’una interfície. La similitud es pot articular a partir de diversos factors:

  • Color: els elements que tenen un mateix color dominant es veuen relacionats.
  • Contrast: quan una zona del disseny contrasta amb la resta de la interfície, aquesta zona és percebuda com a grup (per exemple, la capçalera o el peu d’una pàgina web).
  • Grandària: si hi ha unes jerarquies visuals clares, els elements que tenen una grandària similar es veuen relacionats.
  • Forma: els elements que tenen una forma similar es perceben com a grup.
  • Moviment: un grup d’elements que es mouen en una mateixa direcció són percebuts com a grup.

Referències

Cao, J. (2015). «How to create visual relationships with contrast & similarity». The Next Web. Disponible a: <https://thenextweb.com/dd/2015/03/24/how-to-create-visual-relationships-with-contrast-similarity/>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].

«Gestalt Theory for Efficient UX: Principle of Similarity». Disponible a: <https://tubikstudio.com/gestalt-theory-for-efficient-ux-principle-of-similarity/>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].

Lidwell, W.; Holden, K.; Butler, J. (2010). Universal Principles of Design. Rockport.