Punt d’entrada (entry point)

Principis

Què és?

En general, acostumem a jutjar les coses per la primera impressió que ens proporcionen. Aquesta primera impressió influirà en com percebem posteriorment un sistema o producte i quina actitud adoptem davant d’aquest.

En el cas d’un sistema interactiu, el punt d’entrada proporciona aquesta primera impressió: com accedim a una app? i a una web? què ens diu aquest punt d’accés sobre el producte?

Implicacions en el disseny d’interfícies

En una web, el punt d’entrada generalment correspon a la pàgina d’inici o home, malgrat que en realitat no tots els usuaris hi accedeixen per aquesta (molts procedeixen d’enllaços externs o hi arriben per mitjà dels resultats d’una cerca).

Tenir en compte les pautes següents pot contribuir a dissenyar un bon punt d’entrada, sia una web (home), una app (pantalla d’inici) o un altre tipus de sistema interactiu.

Minimitzar les barreres

L’usuari no hauria de trobar barreres per a accedir a un sistema: ha d’esperar que la informació es carregui? Ha d’esperar obligatòriament els segons que dura una animació introductòria? Li demanem un munt de dades innecessàries abans de poder dur a terme qualsevol tasca? Qualsevol pas o clic innecessari suposa una barrera d’entrada per a l’usuari i, per tant, augmenta la probabilitat que aquest abandoni el sistema.

Per exemple, One Shared House té una animació introductòria magnífica, però l’usuari pot obviar-la quan vulgui, prement «Skip intro» per a seguir endavant.

Presentar clarament el sistema

Quan l’usuari té el seu primer contacte amb un sistema interactiu, necessita saber si està en el lloc adequat i si el sistema pot complir les seves expectatives. Una simple frase, si està ben enunciada, pot ser suficient per a informar-lo sobre quins són els objectius de l’interactiu i què hi pot trobar.

Per exemple, la web d’Airbnb presenta en primera vista un slogan o claim breu, clar i directe, perquè l’usuari que arriba per primera vegada sàpiga què hi pot trobar.

Proporcionar una perspectiva de l’interior

Els punts d’entrada han de permetre que l’usuari s’orienti clarament i que pugui saber quina informació hi ha disponible dins del sistema i com arribar fins aquesta.

Per exemple, la web de Design Council proporciona informació sobre els continguts més rellevants o més visitats, perquè l’usuari tingui una pista del que pot trobar si segueix navegant.

Controlar els focus d’atenció

El punt d’entrada ha de contenir accessos clars a les diferents unitats de contingut. El dissenyador disposa d’eines de jerarquització visual per a aconseguir que els continguts més importants siguin els que atreguin l’atenció de l’usuari de manera més palesa.

Per exemple, encara que conté molta informació, la web d’Amazon destaca clarament els productes en promoció per a atreure l’atenció de l’usuari.

Referències

Jones, B. (2010). «Designing Effective Entry Points in Web Design». Envatotuts+. Disponible a: <https://webdesign.tutsplus.com/articles/designing-effective-entry-points-in-web-design–webdesign-507>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].

Lidwell, W.; Holden, K.; Butler, J. (2010). Universal Principles of Design. Rockport.