Proximitat (closure)

Principis

Què és?

El principi de tancament s’inclou dins de les lleis o principis de la percepció de la Gestalt.

Determina que, quan un conjunt d’elements estan propers, tendim a percebre’ls com a unitat, en lloc de veure’ls com a múltiples elements individuals. La tendència a percebre aquest conjunt com una unitat és tan forta que, fins i tot, emplenarem mentalment els elements que faltin, si és necessari.

En aquesta imatge tendim a veure un quadrat de 36 punts i 3 columnes de 12 punts cadascuna, en lloc de veure una dispersió de 72 punts.
Font: https://es.wikipedia.org/wiki/psicolog%C3%ADa_de_la_Gestalt#/mitjana/File:Gestalt_proximity.svg.

Implicacions en el disseny d’interfícies

El principi de proximitat permet relacionar grups d’informació, perquè l’usuari pugui entendre clarament quines interaccions pot fer i per què.

En aquesta imatge d’un formulari, el títol o label està proper al seu camp corresponent. L’usuari pot reconèixer, d’aquesta manera, quin contingut s’espera que introdueixi en cada cas.
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cite_web.png.

Així mateix, en disseny d’interfícies, el principi de proximitat també és utilitzat per a generar conjunts o blocs de contingut. L’usuari suposarà que un contingut pertany a una categoria determinada, si està dins d’un conjunt perceptible de continguts de la mateixa categoria.

Malgrat que al portal de la UOC hi ha molta informació, aquesta s’organitza en blocs de contingut similar. La ubicació propera d’aquests continguts condueix l’usuari a percebre’ls com a unitats temàtiques.
Font: http://www.uoc.edu/portal/es/index.html.

Finalment, la llei de proximitat es pot utilitzar per a disminuir la complexitat d’una interfície, reduint el nombre d’elements necessari perquè l’usuari pugui reconèixer clarament conjunts d’informació:

Al Campus de la UOC, la ubicació propera dels elements corresponents a una aula, permet que aquesta es reconegui com a unitat funcional.
Font: Campus de la UOC.

Referències

Lidwell, W.; Holden, K.; Butler, J. (2010). Universal Principles of Design. Rockport.

Matz, K. (2011). «The Gestalt Laws of Perception and how to use them in UI design». Architecting Usability. Disponible a: <http://architectingusability.com/2011/05/26/using-the-gestalt-laws-of-perception-in-ui-design/>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].