Combinatòria visual

Recursos

Descripció

La combinatòria visual ofereix molts avantatges en la resolució de problemes complexos, ja que permet visualitzar i posar en context moltes variables al mateix temps sense perdre una visió general de la situació.

Ús de la combinatòria visual.
Font: OVICUO DESIGN BCN.

En l’exemple mostrat veiem com, amb un ús combinat d’imatges, esquemes i text en el mateix diagrama, podem relacionar molts conceptes entre ells que al seu torn pertanyen a escales diferents: objectes que cal emmagatzemar, dispositius per a l’emmagatzematge i el lloc que ocupen en un espai global. La tècnica ens permet abordar un problema complex amb molta informació visualitzant-lo, i permet categoritzar i associar elements o descobrir-ne altres de nous.

La tècnica es pot usar de moltes maneres diferents a partir de l’associació mitjançant la visualització. Per exemple, podríem disposar diferents conceptes mitjançant imatges, esbossos o esquemes en diverses columnes que ens permetrien buscar elements de connexió o generar nous conceptes o idees mitjançant la relació dels elements representats.

Referències

De Bono, E. (1991). El pensamiento lateral: manual de creatividad. Barcelona: Grupo Planeta.

Huber, L.; Veldman, G. J. (2015). Manual thinking. Madrid: Empresa Activa.

Osborn, A. F. (1957). Applied imagination: principles and procedures of creative problem-solving. Nova York: Scribner.