Benchmarking

Mètodes

Etapa

Investigació

Definició

Generació

Avaluació

Tipus

Quantitatiu
Qualitatiu
Amb usuaris
Expert

Classificació

DuradaMitjana

DificultatBaixa

ExpertesaMitjana

ParticipantsPocs

Què és?

El benchmarking consisteix en avaluar els productes que són competidors del que estem dissenyant, des del punt de vista de l’usuari final. L’objectiu és conèixer els seus punts forts i característiques, i descobrir les tendències de disseny que hi ha en el context al qual ens adrecem.

El benchmarking també es pot realitzar amb una intenció comparativa, observant productes que no són competidors del nostre però tenen funcionalitats semblants. La comparació proporciona un bon punt d’inici per a descobrir quins factors poden conduir a una experiència d’ús òptima.

Materials

Ordinador o altres fonts d’informació sobre els productes a analitzar; eines (digitals o paper) per a prendre notes; eines d’edició de l’informe.

Altres denominacions

Anàlisi competitiu, anàlisi comparatiu.

Quan?

En les fases inicials del projecte, una vegada s’ha definit el briefing i, per tant, es tenen clars els objectius generals i les condicions de desenvolupament tecnològic.

Al llarg del projecte es poden realitzar altres benchmarks per a investigar aspectes específics (per exemple, les tendències visuals en l’entorn per al qual es dissenya).

Com?

 1. Seleccionar els productes a analitzar.
 2. Definir els criteris d’anàlisi.
 3. Analitzar cada producte, tenint en compte els criteris definits.
 4. Resumir les principals conclusions i insights en un llistat executiu aplicable al disseny.

Avantatges

El benchmarking permet:

 • Conèixer els competidors del producte que s’està dissenyant.
 • Entendre com se situa el nostre producte en l’entorn competitiu.
 • Descobrir quins factors diferencials pot presentar el nostre producte.
 • Conèixer l’estat de l’art en l’entorn del projecte.
 • Saber quines pautes d’usabilitat es tenen en compte en productes semblants.
 • Recollir idees per a resoldre problemes específics.

Es tracta, a més, d’un mètode de baix cost.

Inconvenients

 • L’anàlisi dels competidors pot conduir a una imitació inconscient. Cal tenir aquest factor en compte durant el procés de disseny, per a avaluar si les decisions que es prenen depenen plenament de les condicions i objectius del projecte o de solucions observades en altres productes.

Notes

 • Per a no tenir un simple llistat de funcionalitats, cal anar més enllà de la catalogació. És important analitzar com els factors analitzats incideixen en el disseny.
 • És útil destacar les bones pràctiques analitzades, per a tenir-les en compte en fases posteriors del procés de disseny.
 • El benchmarking es pot plantejar com a exercici de grup, de manera que els participants aportin perspectives diferents sobre els productes analitzats.

Guies

Aquest contingut s’amplia a través de la següent guia: “Guia Benchmarking”.

Referències

Buley, L. (2013). The user experience team of one: a research and design survival guide. Nova York: Rosenfeld Media.

Danforth Media. DANFORTH. [Data de visita: 25 de gener de 2021]. <http://danforth.co/pages/2014/03/01/conducting-a-solid-ux-competitive-analysis/>.

Hanington, B.; Martin, B. (2012). Universal Methods of Design: 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas & Design effective solutions. Rockport.

Ronda León, R. «Diseño de Experiencia de Usuario: etapas, actividades, técnicas y herramientas». No Solo Usabilidad. [Data de visita: 25 de gener de 2021]. <http://www.nosolousabilidad.com/articulos/uxd.htm>.

Travis, D. «The Beginners’ Guide to Benchmarking User Experience». [Data de visita: 25 de gener de 2021]. <http://www.userfocus.co.uk/articles/guide-to-benchmarking-UX.html>.

Withrow, J. (2006, 27 de Febrer). «Competitive Analysis: Understanding the Market Context». Boxes and Arrows. [Data de visita: 25 de gener de 2021]. <http://boxesandarrows.com/competitive-analysis-understanding-the-market-context/>.