Mètodes

Card sorting

Fets

DuradaCurta

DificultatBaixa

ExpertesaBàsica

ParticipantsPocs

Clasificació

Quantitatiu
Qualitatiu
Amb usuaris
Expert
Exploratori
Síntesi
Generatiu
Avaluació

Etapa

Investigació

Definició

Generació

Avaluació

Què és?

El card sorting és una tècnica que ens permet explorar com les persones agrupen la informació en categories i com es relacionen conceptes entre si. És una tècnica molt útil per a definir l’arquitectura de la informació d’un lloc web, aplicació o producte interactiu. També s’utilitza per a identificar la terminologia.

Es tracta d’una tècnica molt usable ja que permet descobrir els esquemes d’organització de la informació o dels continguts més adequats, tant per a estructurar menús de navegació, arbres o mapes de continguts, taxonomies, com també per a entendre a quin lloc van a buscar els usuaris la informació, com ara en un catàleg de productes. És una tècnica adequada per a validar la terminologia usada en el producte o bé definir-la de zero.

El card sorting consisteix en demanar als participants que ordenin i classifiquin un conjunt de targetes on hem dibuixat o escrit informació a categoritzar. Hi ha dos tipus de card sorting: tancat i obert. El card sorting tancat s’utilitza normalment per a validar una categorització, estructura o terminologia i es realitza presentant als usuaris un conjunt tancat de targetes a ordenar. El card sorting obert és adequat per a descobrir categories, termes o esquemes organitzatius nous i es realitza de la mateixa manera que un card sorting tancat però els participants poden afegir noves targetes o escriure en targetes en blanc.

Materials

Material d’escriptori: Targetes de paper, retolador.

Espai: Taula gran per a endreçar les targetes o suro a la paret per a penjar-les.

Eines: Es pot portar a terme amb programari específic.

Quan?

En fases generatives i de síntesi d’informació. Quan necessitem descobrir o validar l’arquitectura de la informació, concretament esquemes d’organització de la informació, terminologia, estructurar menús de navegació, mapes de continguts o taxonomies.

Com?

El primer pas és la preparació de les targetes a utilitzar. Es pot fer tant amb targetes de paper com utilitzant un programari específic. A les targetes hem de representar gràficament o de manera escrita un concepte o ítem d’informació.

Es pot portar a terme individualment o en grup. Si es fa en grup, la recomanació és com a màxim tres persones. Es demana als participants que ordenin i categoritzin una sèrie de cartolines de paper o targetes que representen conceptes. S’obtenen resultats interessants a partir de l’anàlisi de la informació obtinguda de diferents participants.

Per a obtenir informació rellevant cal portar-ho a terme amb diferents participants, normalment fins a un màxim de 15, ja que a partir d’aquest nombre les agrupacions i relacions que obtenim ja no solen variar.

És important anotar la categorització que ha fet el participant a cada realització.

També és recomanable prendre nota del que diuen els participants durant la realització de la tècnica, ja que sovint proporcionen informació qualitativa de gran importància per al projecte.

Avantatges

Es tracta d’una tècnica ràpida, econòmica i força fiable. És fàcil de conduir i de moderar. Aquesta tècnica es pot portar a terme molt fàcilment amb un cost baix, amb targetes o cartolines de paper. L’avantatge d’utilitzar un programari és que registra l’ordenació de cada usuari i de manera automàtica realitza l’anàlisi, és a dir, els càlculs i el sumari dels resultats. Un altre avantatge d’utilitzar programari és que es pot realitzar de manera remota i, així, accedir a un major nombre i diversitat de participants.

Inconvenients

En funció del projecte, per a obtenir resultats representatius, cal un cert volum d’usuaris que facin l’exercici i l’anàlisi de les dades pot resultar complexa.

Notes

  • No es pot definir tota l’arquitectura de la informació només a partir de la realització d’un card sorting.
  • Cal ser rigorós en l’anàlisi de les dades recollides.
  • A més de la informació obtinguda pròpiament en l’ordenació de les targetes, obtenim informació del que diuen els usuaris.
  • Ens permet conèixer el model mental dels participants i validar si es correspon amb el nostre disseny.

Referències

SINYAKOV, S. (2013, 13 de maig). «Can Card Sorting Improve the Usability of Your Designs?». Design Instruct. http://designinstruct.com/web-design/card-sorting-usability-designs/

HUDSON, W. «Card Sorting». A: Soegaard, Mads; Dam, Rikke Friis. The Encyclopedia of Human-Computer Interaction (2a. ed.). Interaction Design Foundation. http://www.interaction-design.org/encyclopedia/card_sorting.html

MOZYRKO, B. (2015, 24 de Febrer). «Card Sorting: A Quick And Dirty Guide For Beginners». Usability Tools. http://blog.usabilitytools.com/card-sorting-quick-dirty-guide-beginners/