Visual storytelling

Recursos

Descripció

El visual storytelling es pot definir com l’art d’expressar una narrativa de manera visual.

En els projectes UX es mostra normalment molta informació sobre el procés, els usuaris i les dades obtingudes. El visual storytelling ajuda a emfatitzar diferents perspectives, manejar la informació en peces interpretables i gestionables més fàcilment i establir prioritats d’acció. A més, és una eina molt útil per al dissenyador UX, ja que li permet establir una connexió emocional amb l’audiència a causa de la manera en què el cervell humà processa imatges.

El cervell humà dedica el 30% del còrtex a processar informació visual, en comparació del 8% que dedica a la informació tàctil o el 3% a l’auditiva. Així mateix, el cervell és capaç d’identificar imatges molt més ràpid que interpretar elements verbals. A més, els humans tenim una gran capacitat per a recordar imatges.

El visual storytelling utilitza tot tipus d’elements visuals, com a il·lustracions, fotografies, diagrames, esquemes o audiovisuals per a generar una història mental i el record de l’audiència. És una tècnica que crea experiències emocionals duradores en el públic.

L’ull llegeix seguint patrons en forma de F i de Z (vegeu la imatge següent). Els dissenyadors d’UX han de tenir en compte aquests patrons a l’hora de planificar el contingut d’una imatge, una diapositiva o la trama d’una pàgina web perquè la narrativa construïda s’adapti a la manera en què les persones desxifren la informació visual.

Patrons d’escaneig d’imatges de l’ull humà.
Font: https://www.justinmind.com/blog/guide-to-visual-storytelling-for-ux/.

A partir d’aquests patrons, a continuació es presenten una sèrie de consells per a oferir un visual storytelling efectiu:

  • Mantenir el text en la part central o lleugerament cap a l’esquerra permet a l’ull trobar-lo còmodament.
  • Limitar la longitud del text millora la comoditat a l’hora de llegir, de manera que convida el lector a continuar.
  • Acompanyar sempre el text amb imatges explicatives, titulars que ofereixin un missatge directe i altres elements visuals ajuda a donar ritme a la diapositiva i convida el lector a explorar tot el contingut.

Sentit de lectura d’una pantalla en una pàgina web.
Font: https://www.justinmind.com/blog/guide-to-visual-storytelling-for-ux/.

En l’article «Guide to visual storytelling for UX», de Tom Clarke, podem trobar alguns exemples interessants sobre visual storytelling aplicats a pàgines web i pàgines d’aterratge.

Referències

Brooks, K.; Quesenbery, W. (2009). Storytelling for user experience design. Nova York: Rosenfeld Media.

Jursa, J.; Köver, S.; Grünewald, J., i altres (2010). UX storytellers: connecting the dots [llibre electrònic].