Subjecte i objecte

Recursos

Descripció

Normalment entenem una acció únicament des de la nostra perspectiva o, si la veiem explicada en imatges, segons la mirada des de la qual és representada. Fragmentar l’activitat o acció en altres nivells o perspectives és una estratègia interessant a l’hora d’intentar entendre i visualitzar tots els matisos i dimensions d’una situació, especialment quan parlem d’interacció i experiència d’usuari:

1. Relació directa entre objecte i persona

Permet entendre de manera profunda la interacció entre tots dos, i la influència de les característiques de la interfície respecte del seu ús.

Aproximació ergonòmica segons la formalització d’un ratolí. Interacció entre la mà i el producte.
Font: https://www.coroflot.com/DanniLuo/sketch.

2. Plànol general de la persona-objectes

Permet veure el tipus de moviments que es fan des d’un punt de vista més general de manera que es pot analitzar quins paràmetres influeixen en l’ús.

Anàlisi ergonòmica global d’una situació específica.
Font: http://www.deckedaustralia.com.au/blog/ergonomic-white-paper/(inactiu).

Tal com veiem en la imatge anterior, és tan important el gest que l’usuari fa en agafar o obrir la caixa d’eines com la postura global respecte de la camioneta, que pot millorar o empitjorar el gest final cap a la caixa.

3. Persona a l’espai i la seva relació amb la resta dels elements

Permet entendre el context i la seva influència. En aquest cas tenen especial importància la il·luminació, el clima o les condicions atmosfèriques, i el paper que pot tenir el temps en l’acció específica, per la qual cosa la seva representació també és rellevant per a informar del context al lector.

Representació de la influència del context acústic als llocs de treball.
Font: https://www.ergolain.lt/en/ergonomics/.

4. Vista de l’usuari

És interessant conèixer quina és la visió concreta que té l’usuari en cada moment d’ús. Moltes vegades, no disposa d’una visió global de la situació o no és capaç de veure alguns dels elements clau, per la qual cosa les decisions que pren o la manera d’executar l’acció són molt determinades pel rang de visió que té.

Vista des de la perspectiva del subjecte.
Font: 99 ejercicios de estilo, de Matt Maden.

5. Visió de la cara i gestos de l’usuari

Ens permetrà registrar les seves reaccions positives o negatives enfront de l’ús del producte i jerarquitzar els moments clau d’ús en funció d’això.

Referències

Maden, M. (2007). 99 ejercicios de estilo. Madrid: Ediciones Sinsentido.

Ware, C. (2012). Building stories. Nova York: Pantheon Books.