SCAMPER visual

Recursos

Descripció

L’SCAMPER visual és en realitat una mescla de diverses tècniques que consisteix en una llista de preguntes que estimulen la generació d’idees.

Alex Osborn, el creador de la pluja d’idees, va establir les primeres preguntes, que més tard van ser disposades per Bob Eberle en aquest ordre mnemotècnic:

  • S: Substituir? Substituir elements, coses, procediments, llocs, persones, idees, emocions, etc.
  • C: Combinar? Combinar temes, conceptes, idees, emocions, etc.
  • A: Adaptar? Adaptar idees d’altres contextos, temps, escoles, persones, etc.
  • M: Modificar? Modificar, transformar, afegir alguna cosa a una idea, producte, servei, etc.
  • P: Utilitzar-ho per a altres usos? Donar altres usos diferents a les coses, etc.
  • I: Eliminar o reduir al mínim? Eliminar o reduir al mínim conceptes, atributs, parts, elements, etc.
  • R: Reordenar (invertir)? Reordenar o invertir posicions, elements, canviar rols assignats, reorganitzar processos, accions, etc.

Aquestes preguntes poden portar a millores subtils, però també a plantejaments radicalment nous de la solució inicial.

Aquest mètode adquireix un gran potencial quan l’apliquem de manera visual. Per començar, dibuixem el producte base i intentem representar-ne les característiques més essencials. Usant aquest mètode, s’incentiva la creativitat i la generació de noves idees per mitjà de la combinatòria. Aquí es mostra un exemple de l’ús d’aquesta metodologia:

Exemple d’aplicació del mètode SCAMPER per a repensar l’«hamburguesa» com a producte.
Font: https://creatipsweb.wordpress.com/2018/09/06/scamper-muchas-tecnicas-en-una-para-crear-soluciones-1-8-generalidades/.

Una altra variant de la llista de control d’Osborn (1957) és la que proposa Luki Huber amb la seva eina manual thinking (Huber i Veldman, 2015), amb la qual aporta una plantilla per a facilitar el procés.

Exemple d’aplicació del mètode SCAMPER amb l’eina manual thinking.
Font: https://medium.com/@jgoud/ideation-block-try-osborns-checklist-technique-8a9021081d2a.

Referències

De Bono, E. (1991). El pensamiento lateral: manual de creatividad. Barcelona: Grupo Planeta.

Huber, L.; Veldman, G. J. (2015). Manual thinking. Madrid: Empresa Activa.

Osborn, A. F. (1957). Applied imagination: principles and procedures of creative problem-solving. Nova York: Scribner.