Product journey

Recursos

Descripció

Una eina específica per a presentar o posar en comú l’evolució d’un producte digital és el product journey sobre un pòster mural. Permet visualitzar tots els elements estratègics que s’han de tenir en compte en el desenvolupament d’un producte i és molt útil per a fer sessions amb l’equip de disseny i desenvolupament o amb altres membres de l’organització.

Permet visualitzar el projecte global perquè tots els participants coneguin l’estat i evolució del producte i puguin aportar idees generant discussió i alineant la visió de tot l’equip.

Una vegada completat el product journey, és molt útil afegir una llista amb els següents passos o accions necessàries per a millorar o cobrir els buits (gaps) existents. Willemien Brand proporciona una plantilla per a facilitar-ne l’ús en la seva obra Visual doing.

Product journey.
Font: W. Brand (2018). Visual thinking (5a. ed., pàg. 70-71). BIS Publishers.