Problem framing

Mètodes

Etapa

Investigació

Definició

Generació

Avaluació

Tipus

Quantitatiu
Qualitatiu
Amb usuaris
Expert

Classificació

DuradaCurta

DificultatBaixa

ExpertesaMitjana

ParticipantsMitjà

Què és?

El mètode ajuda a enfocar els problemes amb una perspectiva nova, cosa realment útil quan s’està «estancat» en un problema. Habitualment, tenir un altre punt de vista sobre el mateix problema és un estímul necessari per trobar solucions innovadores.

Un altre ús de la matriu de reformulació és en la definició del problema o desafiament que cal resoldre en un projecte. És quan va bé comptar amb diverses formulacions sobre el problema per poder prioritzar la més adequada.

El mètode es basa en el fet que persones variades amb experiències distintes probablement abordaran els problemes de maneres diferents. La matriu ajuda a posar-se en el lloc d’aquestes persones i imaginar com enfrontarien el problema.

Materials

Habitualment el mètode es duu a terme en una sessió col·laborativa, per això va bé tenir una pissarra blanca, notes Post-it, flip-chart o paper de gran format i retoladors.

En una segona etapa, el material es pot digitalitzar fent servir un full de càlcul o programari de disseny gràfic.

Quan?

En la fase de recerca i, especialment, en la de definició.

Com?

En primer lloc, es dibuixa una matriu 2×2 i el problema o desafiament que es vol explorar es col·loca al centre.

Per a cadascun dels quadrants, cal triar el tipus perspectiva sobre el problema. La tria depèn del punt de vista del problema que es vol atacar.
Un exemple de grup de perspectives són les 4 P, que considera els problemes des dels punts de vista següents:

  • Perspectiva del producte o servei: hi ha cap problema amb el producte o servei?
  • Perspectiva de planificació: els nostres plans de negoci o de màrqueting són els culpables?
  • Perspectiva potencial: si haguéssim d’augmentar seriosament els nostres objectius, com ho faríem?
  • Perspectiva de les persones: per què les persones trien un producte en lloc d’un altre?

Un altre grup de perspectives són les especialitats, que miren de recollir els punts de vista de diferents parts interessades, per exemple: disseny, tecnologia, negoci o marca.

Exemple de matriu de reformulació de problemes
Font: adaptació de l’original, en M. Morgan (1993). Creating Workforce Innovation.

El següent pas consisteix a enumerar, de manera col·laborativa, factors relacionats amb cadascun dels quadrants mitjançant una dinàmica com ara la pluja d’idees (brainstorming).

Avantatges

  • És un mètode ràpid i relativament simple.
  • Proporciona diversos punts de vista sobre un mateix problema, cosa que ajuda a la fase d’ideació de solucions.
  • Ajuda a alinear diferents punts de vista.

Inconvenients

  • Els factors relacionats en cada disciplina poden estar excessivament esbiaixats.
  • Si no hi ha una diversitat real de perspectives, el resultat pot aportar poc a la resolució del problema.

Referències

Morgan, M. (1993). Creating Workforce Innovation. Sidney: Business and Professional Publishing.

Wallace, W. (2015). Thinking And Decision Making Tools – «Reframing Matrix». [article en línia] <https://www.corpalc.com/thinking-and-decision-making-tools-reframing-matrix/>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].