Moodboard

Recursos

Què és?

El moodboard és una tècnica que permet reunir documentació de manera ràpida per a la inspiració visual d’un projecte. La seva expressió formal correspon a un collage que recull imatges i elements inspiradors, perquè transmeten el mateix tipus d’emocions i conceptes que volem comunicar en el projecte.

Materials

S’utilitzen dos tipus de materials (materials necessaris a per dur-los a terme: eines, espais, etc.):

 • Suport en què construir el collage. Es pot tractar d’un panell de cartró o un altre material, d’un paper o de la paret directament. També es poden crear moodboards completament digitals; en aquest cas s’utilitzen eines online que permetin col·leccionar referents visuals (Pinterest, Evernote, Pocket, Creonomy Board són eines freqüentment utilitzades).
 • Materials per al collage. El collage reuneix materials de fonts molt diverses: es pot tractar d’imatges, de fragments d’un llibre, postals, objectes, teles, etc.

Quan?

El moodboard es realitza durant la fase de recerca del disseny visual, quan el dissenyador està buscant inspiració per al seu projecte.

Com?

Malgrat que el procés de preparació d’un moodboard és poc estructurat, es recomana seguir els passos següents:

 1. Definir unes paraules clau relacionades amb el projecte que s’està desenvolupant.
 2. Col·leccionar elements (imatges, objectes, teles, fotografies de mobles, etc.) que suggereixin el mateix que les paraules clau que hem triat.
 3. Reunir els elements en un suport comú (físic o digital).
 4. Quan acabi la recopilació, analitzar el to visual resultant per a extreure conclusions aplicables al disseny.

Avantatges

 • És un mètode ràpid i de cost baix.
 • Es pot confeccionar amb multitud d’eines.
 • No implica reservar temps: la recopilació es pot fer en qualsevol moment, fins i tot entre d’altres tasques.

 Inconvenients

 • Si hi ha molta dispersió visual entre els elements recopilats serà difícil extreure conclusions realment útils a nivell de disseny.
 • No hi ha un límit clar sobre el nombre d’elements a recopilar. El dissenyador ha d’establir un límit personal, per a evitar que el moodboard es converteixi en un procés permanentment obert.

Referències

Epstein, M. (2015). «Why Web Designers Should Moodboard». Disponible a: <https://www.lullabot.com/articles/why-web-designers-should-moodboard>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021]. 

Ovsyannykov, I. «Mood Boards: Why and How To Create Them». Disponible a: <https://creativemarket.com/blog/mood-boards-why-and-how-to-create-them>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].