Llibreries de patrons

Recursos

Introducció

Les llibreries de patrons d’interfície reuneixen components i elements d’interacció estàndards, i també pautes per a una bona pràctica. Són d’especial interès perquè proporcionen un llenguatge d’interacció comú i fàcilment recognoscible pels usuaris.

Resulten molt útils per al dissenyador quan té dubtes sobre com solucionar una interacció específica, ja que proporcionen múltiples exemples i, en ocasions, contenen fins i tot el codi de desenvolupament corresponent.

Referències

Malgrat que cada vegada hi ha més llibreries de patrons de disseny (UI design patterns libraries, en anglès), actualment les més populars són les següents:

També són destacables les llibreries següents: