Llei de Hick

Principis

Què és?

La llei de Hick diu que el temps que triguem a prendre una decisió augmenta en relació directa amb el nombre d’alternatives disponibles: a més alternatives, major temps.

Implicacions en el disseny d’interfícies

La llei de Hick està íntimament relacionada amb la capacitat de l’usuari de dur a terme tasques de manera àgil i sense sentir-se confós o frustrat.

Aquesta llei ja s’aplicava en els sistemes no digitals: el 1960 es va formular el principi de disseny «KISS» (acrònim de Keep It Short and Simple).

Per a simplificar el procés de presa de decisions per part de l’usuari, el dissenyador d’un sistema interactiu hauria de tenir en compte els principis següents:

  • Minimitzar el nombre d’opcions disponibles en una tasca determinada. Cal seleccionar bé quines opcions s’ofereixen: quines són realment necessàries, i de quines es pot prescindir.
  • Establir jerarquies visuals, diferenciant clarament els elements primaris dels secundaris.
  • En el cas de menús amb un ampli nombre d’opcions, reunir aquestes en categories. Per exemple, el menú d’Amazon conté un gran nombre d’opcions, que a més es va ampliant regularment. Per a facilitar el procés de decisió, aquestes opcions es reuneixen en categories, de manera que l’usuari les pot localitzar més fàcilment.
  • Si no es pot reduir la complexitat d’un procés en què l’usuari ha de seleccionar diverses opcions, aquestes es poden agrupar i dividir en diversos passos lògics. Per exemple, el procés de cerca i contractació d’un vol implica prendre moltes decisions. A les webs de les companyies aèries (per exemple https://www.norwegian.com/es), el procés se sol dividir en diversos passos que permeten a l’usuari fer seleccions parcials i, per tant, més senzilles.

Referències

Lidwell, W.; Holden, K.; Butler, J. (2010). Universal Principles of Design. Rockport.

Soegaard, M. «Hick’s Law: Making the choice easier for users». Interaction Design Foundation. Disponible a: <https://www.interaction-design.org/literature/article/hick-s-law-making-the-choice-easier-for-users>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].