Llei de Fitts

Principis

Què és?

La llei de Fitts diu que el temps necessari per a desplaçar-se fins a un element depèn de la grandària de l’element i de la distància fins a aquest.

Així doncs, com més petit sigui i més llunyà estigui un element, més temps trigarem a arribar fins a aquest. A més, com més ràpid sigui el moviment i menor l’element, més possibilitats hi ha que hi hagin errors.

Implicacions en el disseny d’interfícies

La llei de Fitts té unes implicacions importants en el disseny d’interfícies, fonamentalment en tres aspectes:

  1. El disseny d’opcions i controls.
  2. El disseny de l’estructura de la pantalla (on se situen les opcions).
  3. El disseny de quins dispositius s’utilitzen per a arribar fins a l’opció o control.

Específicament, és recomanable tenir en compte les pautes següents quan es dissenya una interfície:

  • Les opcions i els elements interactuables de la interfície han de tenir una grandària que els permeti diferenciar-se clarament dels elements no interactius: com més gran sigui una opció, més fàcilment es podrà seleccionar.
  • En una interfície gràfica, els elements que es poden aconseguir més ràpidament són els que estan a l’entorn d’aquesta, ja que el cursor queda fixat en els límits de la pantalla (es deté justament en aquest contorn).
  • Els menús emergents (pop-up) són més interactuables que els menús desplegables (dropdown), perquè impliquen que l’usuari no ha de moure el cursor d’on estigui.
  • Les barres de tasques demanen una alta precisió per part de l’usuari, ja que aquest ha de moure el cursor en una zona que no està a l’entorn de la pantalla i en què, per tant, no té límits de moviment en cap sentit. Aquesta complexitat augmenta quan s’utilitzen diversos nivells de barres de tasques, ja que l’usuari s’ha de desplaçar entre les opcions que hi ha a diverses franges horitzontals.

Referències

Diversos autors. «Fitts’s Law: The Importance of Size and Distance in UI Design». Interaction Design Foundation. Disponible a: <https://www.interaction-design.org/literature/article/fitts-s-law-the-importance-of-size-and-distance-in-ui-design>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].

Lidwell, W.; Holden, K.; Butler, J. (2010). Universal Principles of Design. Rockport.