Estil

Recursos

Descripció

L’ús de diferents estils en representar ens servirà per a ajudar a matisar o potenciar significats de la història que expliquem.

La manera en què ens aproximem a la lectura d’una imatge canvia en funció de l’estil que utilitzem per a representar-la: un tipus de dibuix hiperrealista ens induirà a posar molta més atenció sobre els petits detalls; un esbós molt bàsic centrarà la nostra atenció en el significat general, i un dibuix que usi el contorn ens guiarà per a llegir-lo d’una manera diferent d’aquell que ens explica la topologia dels objectes mitjançant els degradats de color sense recórrer a la silueta.

Dos exemples de l’ús de l’estil de representació.
Font: 99 ejercicios de estilo, de Matt Maden.

Tal com veiem en la imatge anterior, una aproximació sense l’ús de la línia i amb farciments de color aporta una semàntica extra a la representació. A més, el significat s’emfatitza usant el blanc i negre. En el recurs «Contar historias a través del cómic», de 99 ejercicios de estilo, de Matt Maden, hi ha més exemples sobre aquest tema (pàg. 20-21, 176-187).

Referències

Maden, M. (2007). 99 ejercicios de estilo. Madrid: Ediciones Sinsentido.

Ware, C. (2012). Building stories. Nova York: Pantheon Books.