Eines per al prototipatge físic

Introducció

El procés de prototipatge comença generalment amb una fase d’ideació, en què el dissenyador genera idees de manera ràpida i poc selectiva.

Després de la profunda immersió duta a terme durant la recerca i anàlisi, el dissenyador està preparat per a aventurar-se en un procés de pensament divergent en què es generen idees múltiples, amb l’objectiu d’obrir tant com es pugui el ventall de possibles solucions. En fases posteriors hi haurà temps de seleccionar les propostes i convergir de nou en una solució final.

En aquesta fase és important que les eines que utilitza el dissenyador per a donar forma a les seves idees no suposin un fre o una barrera. Al mateix temps, han de ser útils per a explicar com visualitza les solucions.

Les eines, per tant, són físiques, molt variades i de baix cost. A continuació exposem algunes d’aquestes, però no hi ha límits quant al que pot utilitzar el dissenyador per a elaborar aquests primers prototips ràpids.

Prototipatge en paper

Fer dibuixos ràpids (esbossos o sketches) és una manera excel·lent de generar idees i processar-les en poc temps. La mà va al mateix ritme que la ment, de manera que el pensament no troba dificultats a dur a terme un procés d’ideació/avaluació/iteració continu.

Per a això, solament és necessari disposar de paper i utensilis de dibuix: llapis, retoladors, etc.

Esbossos o sketches sobre paper
Font: Juhan Sonin. https://www.flickr.com/photos/juhansonin/9791626204.

La utilització de diversos colors pot resultar molt útil per a incloure anotacions o per a establir jerarquies o grups d’informació en el dibuix. Així mateix, es poden utilitzar altres recursos, com per exemple post-its, per a indicar elements que canvien com a resultat d’una acció o d’un succés.

En el vídeo podem veure un procés d’sketching que inclou diferents recursos per a indicar capes i elements interactius, entre d’altres coses.

El prototipatge sobre paper es pot fer sobre qualsevol format de suport, malgrat que es recomana utilitzar formats grans, mínim DIN A3 perquè l’espai disponible no sigui un límit.

Així mateix, si es treballa en un producte digital específic (per exemple, si es dissenya una app per a mòbil), hi ha plantilles imprimibles que permeten dibuixar sobre el format final. Sneakpeekit, per exemple, conté nombroses plantilles descarregables gratuïtament, malgrat que una cerca a internet permet trobar altres recursos similars.

Prototipatge en una pissarra

Hi ha ocasions en què el prototipatge ràpid es realitza en grup. En aquests casos, treballar en paper pot ser una bona via, però un format gran, vertical i visible per tots pot ser realment útil. La pissarra és una eina excel·lent, perquè permet debatre, afegir i corregir amb facilitat.

Prototip ràpid sobre una pissarra
Font: Juhan Sonin. https://www.flickr.com/photos/juhansonin/12140602074.

Generalment, les pissarres permeten treballar amb diversos materials per a indicar detalls específics de l’esbós.

Prototip ràpid sobre una pissarra, amb post-its
Font: Jonny Goldstein. https://www.flickr.com/photos/jonnygoldstein/9787191201.

Prototipatge físic

Segons com sigui el projecte, el prototip sobre un paper o una pissarra resulta insuficient o inadequat. Si estem dissenyant un producte, un espai o una experiència que es duu a terme al llarg d’un període de temps, és possible que necessitem generar prototips físics.

En aquests casos, les eines a utilitzar són múltiples; a continuació enumerem les més freqüents, però en realitat qualsevol objecte o material pot ser apte:

 • Paper, cartolina o altres suports similars, en diversos colors i gramatges.
 • Cartró, cartró ondulat.
 • Cinta adhesiva, cola.
 • Retoladors permanents de diferents colors.
 • Cables, cordes, fils.
 • Varetes de fusta o de filferro.
 • Plastilina de diferents colors.
 • Peces de porexpan (especialment boles de diferents grandàries).
 • Peces de Lego.
 • Vinil.
 • Làmines d’acetat.
 • Ampolles o contenidors de plàstic reutilitzable.

Referències

Buick, P. (2011). «The messy art of UI sketching». Disponible a: <https://www.smashingmagazine.com/2011/12/the-messy-art-of-ux-sketching/>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].