Control

Principis

Què és?

El nivell de control d’un sistema interactiu ha de ser coherent amb el nivell d’experiència dels usuaris.

Els usuaris inexperts preferiran un nivell de control reduït, mentre que els experts prefereixen tenir molt control.

Implicacions en el disseny d’interfícies

La necessitat d’oferir diferents nivells de control segons l’experiència de l’usuari, té diverses implicacions quan dissenyem interfícies.

Aprenentatge del sistema

Quan un usuari accedeix per primera vegada a un sistema interactiu, necessita aprendre com funciona. El temps d’aprenentatge dependrà, entre d’altres factors, de la complexitat del sistema.

Aquest temps es pot optimitzar si al principi l’usuari té poques opcions de control i gradualment, a mesura que aprèn a utilitzar el sistema, va tenint més opcions disponibles.

Diferents vies per a dur a terme una tasca

L’usuari hauria de disposar de diferents maneres de dur a terme una tasca; així pot seguir el procés que li resulti més còmode, encara que és possible que el modifiqui quan adquireixi més experiència.

Per exemple, per a copiar/enganxar un text, és possible que l’usuari inexpert seleccioni les opcions en el menú, mentre que l’expert probablement utilitzarà combinacions de teclat.

Simplicitat de les interaccions

Els usuaris inexperts prefereixen interaccions molt estructurades i simples: és a dir, amb passos simples, poques opcions i ajuda contextual (sota demanda de l’usuari).

Els usuaris experts prefereixen, en canvi, un accés directe a les funcions, sense tants passos; a més no necessiten tanta ajuda.

En conclusió i tenint en compte les implicacions anteriors, quan es dissenya una interfície és important tenir en compte les necessitats de l’usuari inexpert, i també les de l’expert. Dissenyar per a aquests dos usuaris extrems permetrà tenir cobertes les necessitats dels usuaris intermedis.

Referència

Harrod, M. «Chunking». The Glossary of Human Computer Interaction. Disponible a: <https://www.interaction-design.org/literature/book/the-glossary-of-human-computer-interaction/chunking>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].