Confirmació

Principis

Què és?

La confirmació és una tècnica que s’utilitza en el cas que l’usuari pugui dur a terme accions que resultin crítiques. Té com a finalitat verificar que l’usuari realment vol executar l’acció i que no correspon a una interacció accidental.

Implicacions en el disseny d’interfícies

La confirmació alenteix el flux de la interacció, de manera que s’utilitza solament en cas d’operacions crítiques o irreversibles, com ara eliminar un document. Cal evitar confirmacions si l’acció que es realitza és comuna o reversible.

Hi ha dues tècniques bàsiques de confirmació:

  1. Diàleg: es mostra una finestra amb una pregunta que l’usuari ha de respondre per a mostrar la seva conformitat amb l’acció. Tant la pregunta com les respostes han de ser clares, perquè l’usuari sàpiga exactament què se li està demanant i quina resposta ha de proporcionar.

Diàleg de confirmació del Campus UOC, per a verificar que l’usuari realment vol eliminar un missatge als espais de comunicació de l’aula.

  1. Confirmació de dos passos: implica que l’usuari ha de realitzar una acció abans d’activar l’acció crítica. En un entorn físic, un exemple habitual d’aquesta tècnica són les cobertes de plàstic que es col·loquen damunt dels botons d’alarma, de manera que l’usuari les ha d’aixecar abans d’activar-los.

En el cas d’interfícies, un exemple de la confirmació de dos passos consisteix en situar l’opció dins d’una altra, de manera que l’usuari hagi d’anar expressament fins a aquesta per a poder activar-la.

Al Campus UOC, si es pretén eliminar una aula de la pàgina d’inici, l’usuari ha de desplegar expressament l’opció «Configuració».

Referències

Coyle, A. (2016). «Designing confirmation». Flexport. Disponible a: <https://medium.com/flexport-design/designing-confirmation-278d159723e>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].

Lidwell, W.; Holden, K.; Butler, J. (2010). Universal Principles of Design. Rockport.