Card sorting visual

Recursos

Descripció

El card sorting visual s’utilitza tant en disseny d’interfícies com per a generar idees en design thinking. Serveix per a jerarquitzar i combinar característiques en un projecte seguint la dinàmica d’un card sorting tradicional, encara que amb targetes més visuals que les habituals.

L’avantatge que té l’aplicació del visual thinking sobre aquesta tècnica és que facilita la interpretació dels conceptes per part dels participants i activa l’aportació de solucions o el descobriment de noves combinatòries.

Ús del card sorting visual.
Font: OVICUO DESIGN BCN.

En l’exemple que veiem en aquesta imatge es va utilitzar la tècnica del card sorting visual en una sessió d’ideació d’un taller amb usuaris. El seu ús va permetre posar en comú els conceptes presentats més ràpidament amb els participants i activar l’aportació de nous conceptes per la seva banda. La connexió i relació d’idees també é beneficiada per l’ús d’aquesta tècnica.

Referències

De Bono, E. (1991). El pensamiento lateral: manual de creatividad. Barcelona: Grupo Planeta.

Huber, L.; Veldman, G. J. (2015). Manual thinking. Madrid: Empresa Activa.

Maislin, S. «Using visual card sorting for digital asset management taxonomy» [en línia].  <https://www.earley.com/blog/using-visual-card-sorting-digital-asset-management-taxonomy>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].

Osborn, A. F. (1957). Applied imagination: principles and procedures of creative problem-solving. Nova York: Scribner.