Card mapping

Recursos

Descripció

El card mapping és una variant del card sorting visual. Es tracta d’una eina pràctica per a visualitzar accions, jerarquitzar-les i organitzar-les en el tipus de seqüència o esquema més adequat, ja que el procés pot ser lineal, circular o amb accions que succeeixen al mateix temps. Es tracta d’un recurs que permet plasmar un primer guió dels passos d’un procés.

La seva execució, mitjançant cartes retallades o notes adhesives, permet visualitzar de manera fàcil, ràpida i econòmica els frames que constitueixen un procés i la relació entre ells. També permet llegir ràpidament l’activitat des del punt de vista global i entendre ràpidament si falta algun component necessari per a descriure el procés.

Exemple d’ús del card mapping per a fer un user story mapping.
Font: https://medium.com/@ying1628/a-snapshot-of-entire-product-user-story-mapping-c251b860bf88.

En la imatge anterior podem observar un exemple de l’ús del card mapping per a il·lustrar una història vinculada a una experiència. Mitjançant l’ús de notes adhesives i el color, representem clarament tres nivells diferents d’elements (grups d’accions, passos i activitats específiques per a cada pas).

L’organització en columnes verticals d’activitats per a cadascun dels passos ens permet al seu torn establir una relació de prioritat. També podem veure amb un cop d’ull quines activitats pertanyen a cada pas i establir variants del procés. En suma, permet una visió global sobre l’activitat.

Referències

Kalbach, J. (2016). Mapping experiences: a complete guide to creating value through journeys, blueprints, and diagrams. Sebastopol: O’Reilly Media.