Agrupament (chunking)

Principis

Què és?

En disseny, el concepte d’agrupament es refereix a la reunió de la informació en blocs que siguin digeribles per a l’espectador o usuari, per a fer-la més fàcilment processable o memoritzable.

El concepte d’agrupament es relaciona amb la memòria a curt termini, que té un límit per a processar eficientment els continguts situat en els 7 (+/–2) elements, malgrat que alguns autors baixen fins a 4  (+/–1). Com més elements hagi de memoritzar, més dificultats tindrà l’usuari.

Quan hi ha molta informació, l’usuari es pot veure desbordat i ser incapaç de processar els continguts adequadament. Si aquests es divideixen en blocs més petits, podrà comprendre’ls molt millor.

Implicacions en el disseny d’interfícies

 El límit de 7 (+/–2) o de 4(+/–1) elements no suposa que en una pantalla solament puguem incloure aquest nombre d’elements, o que en un menú no hi pugui haver més de 7 opcions, sinó que implica que el dissenyador pot organitzar aquests elements en grups, perquè l’usuari pugui processar-los de manera més eficient.

El mapa de continguts d’Amazon és un exemple d’agrupament en el cas d’una estructura de continguts altament complexa. Les categories de productes es reuneixen en grups que les fan més gestionables. Tot i així, alguns dels grups contenen un gran nombre d’elements, la qual cosa intenta resoldre’s mitjançant l’ordenació alfabètica, que facilita la identificació.

La pàgina inicial de The Guardian és un altre exemple en què s’utilitza l’agrupament per a resoldre la necessitat de mostrar molts continguts en una mateixa pàgina. Aquest és un problema comú en els diaris digitals, que han de publicar moltes notícies en portada. En el cas de The Guardian, la pàgina es divideix en diferents franges, cadascuna de les quals correspon a una categoria de notícies. La columna esquerra es reserva, buida, per a mostrar exclusivament el nom de les categories de manera que els grups siguin clarament visibles.

Referències

Harrod, M. «Chunking». A: The Glossary of Human Computer Interaction. Disponible a: <https://www.interaction-design.org/literature/book/the-glossary-of-human-computer-interaction/chunking>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021].