Mètodes

Avaluació heurística

Fets

DuradaCurta

DificultatMitjana

ExpertesaAlta

ParticipantsPocs

Clasificació

Quantitatiu
Qualitatiu
Amb usuaris
Expert
Exploratori
Síntesi
Generatiu
Avaluació

Etapa

Investigació

Definició

Generació

Avaluació

Què és?

L’avaluació heurística consisteix en l’estudi i l’avaluació de la interfície per un o varis experts en usabilitat, d’acord amb un conjunt de regles i principis de disseny establerts prèviament. Aquests principis que serveixen de base per a l’avaluació es denominen heurístics (en el cas de projectes de disseny d’interacció s’anomenen també principis d’usabilitat).

Materials

Eines digitals o físiques per a prendre notes. És molt recomanable la utilització de checklists heurístics.

Quan?

L’avaluació heurística es pot fer en diferents moments del procés de disseny centrat en l’usuari. Es pot dur a terme durant el procés de disseny, una vegada s’han elaborat les primeres propostes i s’han construït els primers prototips del sistema, ja que això permetrà corregir aspectes d’usabilitat abans de desenvolupar-lo completament. També es pot fer en l’etapa de llançament, un cop desenvolupat, per a diagnosticar elements d’usabilitat que no eren visibles en etapes prèvies.

En el cas de projectes de redisseny (en què es parteix d’un projecte preexistent) és molt recomanable realitzar l’avaluació heurística a l’inici del projecte sobre el disseny del qual es parteix, ja que els resultats ajudaran a definir algunes pautes de la nova proposta.

Com?

Per a portar a terme una avaluació heurística, cal realitzar les tasques següents:

 1. Preparar o seleccionar el checklist de base.
 2. Avaluar el disseny.
 3. Analitzar el resultats i preparar les recomanacions de disseny.

Avantatges

 • Es tracta d’un mètode raonablement ràpid de dur a terme.
 • Quan hi participa més d’un expert, encara que cadascun proporcioni diferents opinions, ho fan a partir d’un mateix conjunt de regles.
 • És econòmic si es compara amb mètodes que involucren usuaris.
 • Permet avaluar l’inici del procés.
 • Es pot utilitzar conjuntament amb altres tècniques d’avaluació.

Inconvenients

 • L’avaluació està especialment condicionada tant pel conjunt d’heurístics escollits com pels experts.
 • L’experiència prèvia i model mental de cada avaluador pot esbiaixar els resultats.
 • Requereix coneixement i experiència per part dels avaluadors.
 • Segons com es condueixi, pot identificar problemes de detall però passar per alt problemes majors.

Notes

Existeixen checklists de diferents autors. Alguns dels més utilitzats són:

Referències

ZAPATA, M. «Métodos de evaluación sin usuarios».  http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/12922/8/Usabilidad_Módulo2_Métodos%20de%20evaluación%20sin%20usuarios.pdf

ZAPATA, M. «Mètodes d’avaluació sense usuaris».  http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/12921/8/Usabilitat_Mòdul2_Mètodes%20d¿avaluació%20sense%20usuaris.pdf

CARRERAS, O. «Estándares formales de usabilidad y su aplicación práctica en una evaluación heurística». Usable y accesible. Blog. [Data de visita: 11 de Juliol de 2017]. https://olgacarreras.blogspot.com.es/2012/03/estandares-formales-de-usabilidad-y-su.html

GALINUS. «Principios de diseño de interacción de Bruce Tognazzini». [Data de visita: 30 de Juny de 2017]. http://galinus.com/es/articulos/principios-diseno-de-interaccion.html

NIELSEN, J. (1995) «10 Heuristics for User Interface Design». Nielsen Norman Group. [Data de visita: 30 de Juny de 2017]. http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html