Abans de començar

El user journey és un mètode que s’inscriu, dins d’un procés de disseny centrat en l’usuari, en la fase de generació o d’avaluació.

En aquest cas, un user journey reflecteix un itinerari d’un diagrama de flux però afegint les motivacions i emocions dels usuaris. És similar a l’storyboard però incloent tots els passos a seguir per a la navegació.

El mètode del user journey t’ajudarà a:

  • Compartir una mateixa visió sobre el context i l’ús del servei amb el teu grup de treball.
  • Entendre les interaccions de l’usuari sobre com el procés ha de funcionar.
  • Detectar errors o mancances en el procés per a completar un objectiu donat.

Mapejar el user journey pot marcar la diferencia en el triomf del nostre producte o servei.

Preparació

S’ha de preparar bé tot el material que hi hagi sobre els usuaris o stakeholders relacionats amb el producte o servei per tal de tenir tota la informació disponible. Si es coneixen persones o s’han fet models de persona amb anterioritat es poden tenir com a referència o plantilla.

És recomanable tenir notes adhesives per a treballar les idees i anotacions.

Desenvolupament / execució

Cada user journey ha de reflectir l’itinerari concret d’una persona específica per un escenari donat. Per tant, es recomana seguir els passos següents:

  1. Fixar l’objectiu o la tasca que es vol realitzar com a títol del nostre user journey.
  2. Fer un llistat dels passos a seguir per a completar aquest objectiu o tasca que hem definit. Han d’estar en ordre i seguir una seqüència de temps.
  3. Un cop tenim els passos definits, podem analitzar si s’ha de prendre alguna decisió. Podem donar per suposat una selecció possible o bé diversificar el user journey amb diverses branques. Per exemple, a l’hora de pagar un producte podem seleccionar targeta, paypal o altres opcions de pagament.
  4. Fixar sempre el principi i el final del nostre user journey. On comencem i quan donem per completada la tasca o l’objectiu.
  5. Reflectir tots els punts en què hi ha aspectes a millorar que ja hem detectat. Són els anomenats pain points.
  6. A cada pas, reflectir la motivació i expectatives de l’usuari.
  7. Presentar el treball a un company per a veure quina lectura en fa i si tot queda clar.

Anàlisi / Resultats

Un bon user journey mostra el comportament de l’usuari (motivacions, expectatives) a cadascun dels passos per a completar la tasca o aconseguir l’objectiu fixat. És un model que requereix recerca i observació dels usuaris, tasca que comporta bastanta feina. Però, és un document excel·lent per a ajudar-nos a entendre com els diferents elements del nostre disseny han d’encaixar. A més a més, ens permet testejar, d’una forma ràpida i econòmica, diferents opcions des d’un punt de vista teòric.

Exemples

Referències

KALBACH, J. (2016). Mapping experiences: A complete guide to creating value through journeys, blueprints, and diagrams. O’Reilly Media, Inc.

HANINGTON, B.; MARTIN, B. (2012). Universal methods of design: 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions. Rockport Publishers.

CADDICK, R.; CABLE, S. (2011). Communicating the user experience: A practical guide for creating useful UX documentation. John Wiley & Sons.

VERTELNEY, L.; CURTIS, G. (1990) «Storyboards and Sketch Prototypes for Rapid Interface Visualization». CHI Tutorial / ACM Press.

GREENBERG, S.; CARPENDALE, S.; MARQUARDT, N.; BUXTON, B. (2012). «The narrative storyboard: telling a story about use and context over time». Interactions, (vol. 19, núm. 1, pàg. 64–69).