Abans de començar

Els escenaris són un mètode que s’inscriu, dins d’un procés de disseny centrat en l’usuari, en la fase de recerca. Per tant, s’acostuma a realitzar a l’inici del projecte, quan es coneixen els seus objectius i el context en què s’utilitzarà el producte o servei. Per tant, ja s’ha obtingut informació sobre els usuaris amb algun altre mètode com per exemple l’observació contextual.

Un escenari és un mètode per a definir una narrativa que il·lustri com l’usuari utilitzarà el producte o servei que estem dissenyant per a completar un objectiu donat o una tasca. Aquesta visió s’ha de plantejar sempre des del punt de vista de l’usuari.

Cal remarcar que hi ha un mètode similar que es diu casos d’ús. Els escenaris i els casos d’ús són tècniques que permeten definir la interacció amb el sistema. No obstant això, els escenaris serveixen per a treballar-ho des del punt de vista de les persones específiques, treballant algunes funcionalitats i com l’usuari entén i percep les interaccions associades a aquestes funcionalitats. Per contra, els casos d’ús presenten una descripció exhaustiva de les funcionalitats amb una narrativa de les accions de l’usuari i les reaccions del sistema.

El mètode dels escenaris t’ajudarà a:

 • Reflexionar sobre el sistema i servei.
 • Compartir expectatives i idees.
 • Analitzar els reptes del nostre sistema o servei.

Ens serveix de punt de partida per a reflexionar sobre aspectes concrets del disseny o compartir aquestes idees amb altres companys. Així, és una eina que evoluciona durant el procés.

Preparació

S’ha de preparar bé tot el material que hi hagi sobre els usuaris o stakeholders relacionats amb el producte o servei per tal de tenir tota la informació disponible. Si ja s’han treballat persones és important tenir-les davant per a posar-les com a protagonistes de la nostra narrativa.

Desenvolupament / execució

Es recomana seguir els passos següents:

 1. Fer una sessió de brainstorming sobre els components del nostre escenari. Això implica treballar els aspectes següents:
  1. Actors: Qui està involucrat amb el nostre escenari? Aquí podem treure profit de les fitxes persona si les hem definides.
  2. Objectius: Per què volen fer servir el nostre sistema o servei? Per exemple: la Laia vol …., el Pol vol… però també es poden considerar coses com… els dissenyadors volen que…
  3. Configuracions: On i quan ho faran servir? Per exemple: el producte es fa servir la major part de les vegades mentre l’usuari és al bus o de camí a la feina.
  4. Objectes: Quines coses estan involucrades a fer servir el nostre servei o sistema? Per exemple: mòbil, portàtil, pantalles tàctils, etc.
  5. Accions: Què faran els usuaris? Per exemple: La Tona s’aixeca un dia i vol saber….
  6. Esdeveniments: Què li passa a l’actor? Per exemple: El Joan se n’adona que ha perdut les claus d’usuari i llavors….
  7. Resultats: Què s’aconsegueix? Per exemple: El Toni omple els formularis i aconsegueix el certificat acadèmic pertinent.
  8. El nostre producte o servei: Quin rol té el nostre producte? Per exemple: El nostre producte o servei ajuda a…
 1. Desenvolupa una proposta de narrativa d’escenari en què introdueixis els actors, els objectius que tenen, la configuració, poses els esdeveniments en ordre. Expliques bé els resultats i com el teu producte o servei ajuda a contribuir-hi.
 1. Itera sobre la narrativa proposta. Revisa si queden clars els objectius i les motivacions, el context està ben definit?, estan clares les persones que hi participen?
 1. Si pots, convida altres persones per tal que comentin i revisin els teus escenaris per a veure si tot està clar o hi ha parts que tenen altres interpretacions o no queden clares.

Anàlisi / Resultats

Un cop realitzat l’escenari, tenim una eina potent per a poder empatitzar bé amb les persones i alinear la perspectiva dels equips sobre la visió que volem fer del producte o servei. És una eina flexible que pot tenir moltes variacions per a reflectir possibles alternatives. És un bon exercici per a fer idees concretes sobre propostes de disseny.

Referències

PATTON, J.; ECONOMY, P. (2014). User story mapping: discover the whole story, build the right product. O’Reilly Media, Inc.

COOPER, A.; REIMANN, R.; CRONIN, D.; NOESSEL, C. (2014). About face: the essentials of interaction design. John Wiley & Sons.

HANINGTON, B.; MARTIN, B. (2012). Universal methods of design: 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions. Rockport Publishers.

CARROLL, J. M. (1995). Scenario-based design: envisioning work and technology in system development.