Mètodes

Prototipat

Fets

DuradaLlarga

DificultatAlta

ExpertesaAlta

ParticipantsPocs

Clasificació

Quantitatiu
Qualitatiu
Amb usuaris
Expert
Exploratori
Síntesi
Generatiu
Avaluació

Etapa

Investigació

Definició

Generació

Avaluació

Què és?

Prototipar consisteix en crear un model del producte o servei que es vol dissenyar. Té dos objectius fonamentals:

 • Donar forma als conceptes generats en les fases de recerca i ideació.
 • Avaluar la proposta de disseny amb els usuaris potencials, client i equip de disseny i desenvolupament.

El procés de prototipat és iteratiu i evoluciona des de les primeres propostes de baixa fidelitat, encara llunyanes del disseny final, fins a les d’alta fidelitat, que defineixen les característiques que haurà de tenir el producte o servei quan es posi a mans dels usuaris.

Materials

Paper, llapis, retoladors, plastilina, peces de muntatge i qualsevol material que permeti generar formes.

Eines digitals per a prototipat.

Quan?

En la fase de generació, quan s’ha definit l’objectiu del projecte i la proposta de valor i es coneix el context d’ús.

El prototipat s’alterna amb l’avaluació, per tal d’optimitzar progressivament el disseny fins a assolir la proposta que es posarà en desenvolupament.

Un prototip es pot seguir iterant encara que el producte ja es trobi en el mercat per tal d’optimitzar-ne l’eficiència, afegir-li noves funcionalitats o adaptar-lo a les necessitats canviants dels usuaris.

Com?

El prototipat es porta a terme en diverses fases, cadascuna de les quals suposa un increment en l’aproximació al disseny final:

 1. Sketching.
 2. Prototipat de baixa fidelitat.
 3. Prototipat d’alta fidelitat.
 4. Prototip o maqueta final.

Al llarg de les diferents fases de prototipatge cal realitzar avaluacions per tal de posar a prova la proposta de disseny, i comprovar com és rebuda i utilitzada per als usuaris.

Avantatges

 • Permet passar de l’abstracte al concret, dels conceptes a la forma, la qual cosa agilitza el procés de pensament associat a un projecte de disseny.
 • Permet treballar col·laborativament, de manera que el procés de disseny impliqui els punts de vista i criteris de diverses persones i rols (dissenyadors, clients, usuaris, entre d’altres).
 • El prototipat està a l’abast de qualsevol projecte, ja que es poden prendre decisions sobre els recursos i temps a invertir.
 • Permet avaluar les propostes d’una manera iterativa abans d’arribar al model final que surti al mercat.

Inconvenients

 • Durant el procés de prototipat, el dissenyador ha de ser capaç de prendre decisions sobre què fa evolucionar en les iteracions següents i de què prescindeix. Si el dissenyador s’enamora d’una idea, pot intentar conservar-la encara que no sigui adient per al projecte.
 • Un prototip es podria iterar indefinidament: cal definir clarament quins són el temps i recursos disponibles per al prototipat, per a no desbordar les previsions del projecte.
 • En cas que el prototip es realitzi de manera col·laborativa, cal tenir en compte les conseqüències que es poden produir pel desequilibri de lideratge entre els participants. La figura del moderador és important.

Notes

 • El prototipat parteix de les idees i criteris generats durant les fases de recerca i anàlisi. El(s) dissenyador(s) ha(n) d’assegurar-se d’interioritzar aquests conceptes, per a no desviar el projecte al llarg de les diverses iteracions.

Referències

HANINGTON, B. (2012). Universal Methods of Design: 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas & Design effective solutions. Rockport.

«What Is a Prototype: A Guide to Functional UX». UXPin. (2017, 1 de Febrer). [Data de consulta: 16 de Juny de 2017]. https://www.uxpin.com/studio/blog/what-is-a-prototype-a-guide-to-functional-ux/.

«What a Prototype Is (and Is Not)». UX Magazine. [Data de consulta: 16 de Juny de 2017]. http://uxmag.com/articles/what-a-prototype-is-and-is-not.

GROTHAUS, M. (2015, 8 de Maig) «How To Go From Idea To Prototype In One Day.» Fast Company. [Data de consulta: 16 de Juny de 2017]. https://www.fastcompany.com/3045934/how-to-go-from-idea-to-prototype-in-one-day.